Parduotuvės sąlygos ir taisyklės

 1. Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems Nebrangu.lt elektroninėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
 2. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp kliento ir Nebrangu.lt sudaroma nuo momento, kai klientas išsirenka norimą įsigyti prekę ir, suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus Nebrangu.lt elektroninėje parduotuvėje nurodomus užsakymo žingsnius, kurių galutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas.
 3. Nebrangu.lt  įsipareigoja pasiūlyti klientui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, jei Nebrangu.lt dėl svarbių aplinkybių negali pateikti klientui užsakytos prekės. Klientui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Nebrangu.lt įsipareigoja grąžinti klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir anuliuoti kliento užsakymą.
 4. Po to, kai Nebrangu.lt patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama – išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo Nebrangu.lt tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei  klientas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, klientas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Nebrangu.lt raštu ar elektroniniu paštu info@Nebrangu.lt per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, klientui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
 5. Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, kliento galimybės naudotis www.Nebrangu.lt svetaine bus ribojamos.
 6. Nebrangu.lt įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, iišskyrus teisės aktų numatytas išimtis.
 7. Nebrangu.lt internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi:
  • fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;
  • jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
  • juridiniai asmenys.
 8. Draudžiama:
  • kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško Nebrangu.lt svetainės savininko sutikimo;
  • naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti Nebrangu.lt sistemos veiklą.
 9. Nurodydami savo duomenis, klientai turi naudoti lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą – tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą.
 10. Nebrangu.lt pasilieka teisę:
  • koreguoti puslapyje esančią informaciją – atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
  • riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
  • retų, specialių prekių užsakymus vykdyti tik gavus kliento apmokėjimą už prekę iš anksto;
  • asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.
 11. Klientai, pirkdami prekes Nebrangu.lt, patvirtina, jog yra susipažinę su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis. ( Prekių grąžinimąs ir garantijos ).
 12. Remiantis LR PVM įstatymo komentaro 79 str., PVM sąskaitos faktūros išrašomos ir perrašomos tik tą pačią dieną, kai įvyksta pardavimas. Klaidos sąskaitose yra taisomos tik einamuoju mėnesiu.
 13. Klientai įsipareigoja gautą prekę patikrinti jos atsiėmimo momentu – t. y., patikrinti pakuotės būklę, jos turinį, prekių kiekį, dydį ir asortimentą. ( Informacija ką daryti pastebėjus problemą prekės atsiėmimo metu ). Pirkėjas turi sudaryti visas kurjeriui sąlygas, kad prekė būtų tinkamai perduota gavėjui. Jei gavėjas yra nepilnametis asmuo, o pirkėjas leido gavėjui priimti prekę, atsakomybė dėl pasirašytos siuntos tenka pirkėjui.
 14. Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos nuotraukoje. Nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte.
 15. Prekių kiekiai yra riboti.
 16. Nebrangu.lt įsipareigoja pristatyti prekes Klientui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Klientas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Kliento ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Nebrangu.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.